Kontakti

Sazinies

Valdes priekšēdētājs:
Andris Pšečenko
Mob.: +371 29242783
info@energoparks.lv

Birojs:
+371 29553245 birojs@energoparks.lv

Starptautiskie pārvadājumi:
Andrejs Veldre
+371 27005597
andrejs@energoparks.lv

Ludmila Rozentāle

+371 20009535

ludmila@energoparks.lv 

Rekvizīti drukājamā formātā

Rekvizīti

SIA „ENERGOPARKS”
Juridiskā un pasta adrese: 
”Viesalgi”, Viesalgciems, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3328
Reģistrācijas nr.: 41203010464, PVN Nr.: LV41203010464

Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV54HABA0551019232884

Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0050016726099

Banka: AS DNB Nord
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV32RIKO0002930181543